Propositie formuleren en doelgroep bepalen
voor teamharryhummel

Met co-creatie propositie formuleren
en doelgroep bepalen

Door MediaSoep werd ik gevraagd om een co-creatietraject in te zetten bij teamharryhummel. Zo konden we gezamenlijk de propositie formuleren en de doelgroep bepalen. Dit traject maakte onderdeel uit van de nieuwe profilering van de kapsalon in Joure. Gedurende drie co-creatiesessies werden alle kapsters meegenomen in de nieuwe missie van teamharryhummel. Zij kregen allemaal gelegenheid om vragen over onder andere de proposities en sociale persona’s te beantwoorden. Vervolgens hebben we die samen getransformeerd tot een duidelijk overzicht van (gewenste) klanten. De output is een beknopt document waarin de sociale persona’s een gezicht hebben gekregen en de informatiebehoefte duidelijk in kaart is gebracht.

Harry Hummel aan het woord:

“Er is veel aan de hand in kappersland, salons schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit zorgt niet alleen voor concurrentie; juist hierdoor is er ook minder personeelsaanbod. Daarom is het belangrijk om onze plaats in deze veranderende maatschappij te vinden maar bovenal te behouden.

In dit kader van zoeken en natuurlijk vinden zijn wij in contact gekomen met Karen. Karen is een aardige jonge vrouw en bovenal zeer bekwaam in het bepalen van doelgroepen wat weer leidt naar positionering en profilering. In een drietal sessies heeft Karen ons geholpen om onze propositie te formuleren, de klanten vast te stellen, net als hun behoeften voor uiterlijke verzorging. Dit heeft Karen voor ons uitgewerkt en beschreven in duidelijke en herkenbare klanten.

Nu wij weten wat onze klanten willen, kunnen wij hierop onze communicatie richten. Als professionele kapper is het belangrijk dat wij duidelijk naar onze klant zijn, dit gaat verder dan een praatje aan de stoel. Via social media hebben zij toegang tot ons maar als wij niet weten tot wie wij ons richten dan blijft de vraag: hoe en wat? Door duidelijkheid en overzicht te bieden is het werk van Karen zeer gewaardeerd bij ons.”
Bezoek website teamharryhummel

Heb jij een MKB en kun je hulp gebruiken bij je online communicatie?

Ik spreek graag de mogelijkheden met je door!