Hoe bereik jij je doelgroep
op een manier die bij je bedrijf past?

Doelgroepgerichte communicatiestrateeg

Een communicatiestrateeg heeft een heel duidelijk doel: jouw doelgroep bereiken. Een vaste route hiernaartoe bestaat niet. Althans, niet als je wilt dat het werkelijk van meerwaarde is voor jouw klant en dus voor jouw bedrijf. De focus kan liggen op marketing, communicatie of een specifieke (commerciële) doelstelling of campagne. Maar nog belangrijker: het moet toegespitst zijn op jouw doelgroep.

Doelgroepgerichte communicatie zorgt ervoor dat je goed inspeelt op de informatiebehoefte van jouw (ideale) klant. Er is geen gouden formule die voor iedereen werkt; te veel factoren spelen mee. Denk aan het communicatiedoel, het startpunt van jouw organisatie, de doelgroep, financiële mogelijkheden, top-down en bottom-up draagvlak en beschikbare capaciteit. Wil je meteen weten wat ik als communicatiestrateeg specifiek voor jou kan betekenen?

Neem contact op

Wat levert een communicatiestrateeg op?

Inzicht in de huidige en gewenste situatie

Draagvlak bij medewerkers en directie

Beter bereik van de doelgroep

Goede vertaling van de bedrijfsidentiteit

Consistentie in de communicatieboodschap

Structuur in de communicatie-uitingen

Overzicht van concrete acties

Gefaseerde doelen zodat je kunt bijsturen

Borging van voortgang van de acties

Route naar communicatiestrategie

Ik geloof in een maatwerkaanpak, die aansluit op jouw situatie. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe zo’n route naar een communicatiestrategie eruit kan zien. Neem contact met mij op als je graag een route op maat wilt bespreken.

Contact opnemen
Draagvlak voor communicatiestrategie

Stap 1: draagvlak

Om de communicatiestrategie van jouw bedrijf op te stellen, ga ik uit van de kracht en kennis die al aanwezig is. Door mensen uit de organisatie te betrekken en binden, krijgt iedereen gelegenheid om zijn gedachtes te delen. Ook wordt zo de informatie daar opgehaald waar het beschikbaar is: bijvoorbeeld over de kernwaarden en de doelgroep. Tijdens co-creatiesessies nodig ik de betrokkenen uit om mee te denken en aan boord te springen. Dit is hét moment om draagvlak te creëren voor de nieuwe communicatiestrategie en alle veranderingen die daarbij horen. Tegelijkertijd wordt alle aanwezige kennis geborgd.

Stap 2: doelgroep

Effectief communiceren betekent dat je weet tegen wie je wat zegt. En minstens zo belangrijk: met welk doel. Inleven in sociale persona’s en hun informatiebehoefte is essentieel voor een onderbouwde communicatiestrategie. Verschillende medewerkers in de organisatie hebben regelmatig met de doelgroep te maken. Zij kunnen dit inzichtelijk maken, als ze maar de juiste vragen voorgelegd krijgen. Tijdens een co-creatiesessie geven we de sociale persona’s letterlijk een gezicht. Door te achterhalen wat zij willen weten, kun je als bedrijf meer inspelen op interactie met de doelgroep en de communicatieboodschap hierop scherp stellen. Natuurlijk kun je rekenen op mijn advies en inzichten uit de praktijk.

Focus op doelgroep
Doelgerichte communicatiestrateeg

Stap 3: doelgerichte communicatie

De kernwaarden uit de co-creatiesessies geven al richting aan de proposities. In de communicatiestrategie wordt daarnaast gekeken naar de specifieke informatiebehoefte van de doelgroep en naar de doelen van de communicatie. Communiceren doe je nu eenmaal met een reden. Het liefst maak je deze redenen inzichtelijk en meetbaar; zo kun je nagaan of de investeringen hebben geloond en of je het juiste pad bent ingeslagen om doelstellingen te halen. Ik interview stakeholders die waardevolle input kunnen leveren en leg dit naast de ontwikkelingen in de markt om haalbare en realistische doelen te stellen. Zo krijgt de communicatieboodschap duidelijk vorm en kan de organisatie hiermee aan de slag.

Output: communicatiestrategie mét concrete acties

Adviezen verdwijnen in de la van je bureau. Tenzij je het advies meteen omzet naar acties. In de communicatiestrategie doe ik dat voor je. De output van het traject is een actielijst, waarmee je heel gefaseerd aan doelstellingen kunt werken. Elke actie krijgt een eigenaar, zodat verantwoordelijkheid wordt genomen en acties werkelijk worden opgevolgd. Als je extra ondersteuning kunt gebruiken, kun je mij inzetten als projectmanager of als tekstschrijver. Zo weet je zeker dat er voortgang wordt gemaakt én bewaakt richting de gestelde doelen van de strategie.

Communicatiestrategie met concrete acties

Klant aan het woord:

“Er is veel aan de hand in kappersland, salons schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit zorgt niet alleen voor concurrentie; juist hierdoor is er ook minder personeelsaanbod. Daarom is het belangrijk om onze plaats in deze veranderende maatschappij te vinden maar bovenal te behouden. Karen is een aardige jonge vrouw en bovenal zeer bekwaam in het bepalen van doelgroepen wat weer leidt tot positionering en profilering. In een drietal sessies heeft Karen ons geholpen om onze klanten vast te stellen, net als hun behoeften voor uiterlijke verzorging. Dit heeft Karen voor ons uitgewerkt en beschreven in duidelijke en herkenbare klanten. Nu wij weten wat onze klanten willen, kunnen wij hierop onze communicatie richten.”

Harry Hummel van teamharryhummel, Joure – Friesland

Lees de casus over teamharryhummel

Ontmoet mijn klanten

Dsc 8407 3531

Heb jij een MKB en kun je hulp gebruiken bij je online communicatie?

Ik spreek graag de mogelijkheden met je door!